ДАРИМ КАРТУ НА ХУКУ

ЗА КАЖДЫЕ 1000 ГРИВЕН В ЧЕКЕ = CLASSIC
ЗА КАЖДЫЕ 1500 ГРИВЕН В ЧЕКЕ = PREMIUM